Øian P
Henriksen T
Andersgaard AB
Lamvik J
Brinch L
Dahl IMS
Sjo M
Nesthus I
Tangen J-M
Berentsen S
Ly B
Shammas FV
Rødahl E
Seland J
Olofsson J
Aanderud S
Kråkenes J
Trondsen E
Buanes T
Andresen SJ
Grønneberg KG
Oppedal T
Jensenius M
Heger B
Dalgard O
Stiris M
Ringertz SH
Beisland C
Kummen O
Andersen M
Gerner TI
Brox JI
Friis A
Holm I
Grundnes O
Sørensen R
Lange JE
Reikerås O
Indahl Å
Holmen J
Hetlevik I
Ellekjær H
Gjelsvik B
Kimsås A
Meland E
Aarseth HP