Normaltrykkshydrocephalus - vurdering av utredningsprosedyrer

Tallaksen CME, Taubøll E, Nome T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Fra januar 1991 til desember 1996 ble 58 pasienter undersøkt med lumbal infusjonstest ved Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, som ledd i utredning av normaltrykkshydrocephalus. I forbindelse med evaluering av undersøkelsesprotokollen ble det gjennomført en retrospektiv studie av alle infunderte pasienter. 20 var blitt henvist til neurokirurgisk avdeling og shuntet. Kriteriene som det ble lagt vekt på for henvisning til kirurgisk behandling (klinisk undersøkelse, cerebral CT, infusjonstest, cisternografi) blir gjennomgått og diskutert i forhold til egne resultater og litteratur. Ingen enkeltkriterier kunne alene skille normaltrykkshydrocephalus fra andre tilstander. Hovedkonklusjonen er at en mer systematisk registrering og undersøkelse av pasientene samt bedret oppfølging er nødvendig for lettere å kunne velge ut riktige kandidater til shuntkirurgi. Spesielt har studien vist betydningen av rask utredning og behandling for et optimalt operasjonsresultat.

Anbefalte artikler