Normaltrykkshydrocephalus - vurdering av utredningsprosedyrer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Fra januar 1991 til desember 1996 ble 58 pasienter undersøkt med lumbal infusjonstest ved Nevrologisk avdeling,Rikshospitalet, som ledd i utredning av normaltrykkshydrocephalus. I forbindelse med evaluering avundersøkelsesprotokollen ble det gjennomført en retrospektiv studie av alle infunderte pasienter. 20 var blitt henvisttil neurokirurgisk avdeling og shuntet. Kriteriene som det ble lagt vekt på for henvisning til kirurgisk behandling(klinisk undersøkelse, cerebral CT, infusjonstest, cisternografi) blir gjennomgått og diskutert i forhold til egneresultater og litteratur. Ingen enkeltkriterier kunne alene skille normaltrykkshydrocephalus fra andre tilstander.Hovedkonklusjonen er at en mer systematisk registrering og undersøkelse av pasientene samt bedret oppfølging ernødvendig for lettere å kunne velge ut riktige kandidater til shuntkirurgi. Spesielt har studien vist betydningen avrask utredning og behandling for et optimalt operasjonsresultat.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media