Bildediagnostikk ved lumbago og isjias

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det er ofte dårlig samsvar mellom radiologiske funn og kliniske symptomer ved degenerative forandringer. Konvensjonellerøntgenbilder er imidlertid nyttige for å utelukke destruksjoner, inflammatoriske skjelettforandringer og spondylolyse,og for å sikre korrekt nivådiagnostikk preoperativt, især ved lumbosakral overgangsvirvel.

  Ved skiveprolaps hos uopererte har CT og magnetisk resonanstomografi (MR) samme diagnostiske treffsikkerhet. CTanbefales som primærundersøkelse, bl.a. pga. lavere pris og større tilgjengelighet, og er i de fleste tilfellertilstrekkelig. Både CT og MR er sikrere enn myelografi, som bør forbeholdes prolapspasienter med usikkert samsvarmellom kliniske symptomer og CT- eller MR-funn.

  Hos tidligere opererte er MR med intravenøs kontrast primærundersøkelsen pga. sikrest differensiering mellom arrvevog ny prolaps.

  Ved spinal stenose gir myelografi den beste informasjon om hvor mange nerverøtter som er affisert, og om detdynamiske aspektet, med bedring av plassforholdene i spinalkanalen ved fleksjon i forhold til ekstensjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media