Choledochuscyster hos voksne

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Med utgangspunkt i en kasuistikk omtales choledochuscyster hos voksne. Tilstanden er sjelden og oversees ofte.Etiologien er ukjent. Symptomer er intermitterende smerter eller ubehag og episoder med icterus, kolangitt ogpankreatitt. Forhøyede leverenzymverdier og gallesteinssykdom er vanlig. Det er økt risiko for maligne svulster icysten og nærliggende organer. Ultralydundersøkelse, computertomografi, endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi,perkutan kolangiografi og magnetisk resonanstomografi (MR) med MR-kolangiopankreatikografi benyttes for fremstilling.Ekstrahepatiske cyster skal eksideres radikalt med Roux-Y hepatikojejunostomi eller andre rekonstruksjoner somunderletter postoperativ diagnostikk og terapi. Cyster i relasjon til papilla Vateri behandles med endoskopisksfinkterotomi. Moderne behandlingsprinsipper gir gode langtidsresultater.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media