Kronisk myelogen leukemi i helseregion 1, 3, 4 og 5 i perioden 1990-96

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hensikten med undersøkelsen var å skaffe informasjon om insidens samt behandling og klinisk forløp for pasienter medkronisk myelogen leukemi diagnostisert i 1990-96 i en definert del av Norge.

  I alt 141 pasienter har i perioden fylt de oppsatte diagnostiske kriterier; dette tilsvarer knapt en pasientdiagnostisert per 100000 per år. Median alder var 62 år; 23% av pasientene var over 75 år. Vel 70% av pasientene bleprimært behandlet med hydroksyurea, enten alene eller sammen med interferon. Blant 57 pasienter yngre enn 55 år har 40(70%) gjennomgått allogen stamcelletransplantasjon.

  Det samlede pasientmateriale viste en median overlevelse på 36 måneder, og en tredel av pasientene var i live etterfem år. Pasienter over 55 år hadde median overlevelse på 30 måneder med femårsoverlevelse på 16%, mens pasienter under55 år hadde femårsoverlevelse på 56%. For de transplanterte var femårsoverlevelsen 72%. Blant de 84 eldre pasientene er60 døde, to tredeler av disse på grunn av leukemien, en tredel av andre årsaker. Blant de 57 yngre pasientene er 23døde; 11 av disse var blitt transplantert og behandlingsrelaterte dødsårsaker var dominerende, 12 i denne aldersgruppendøde imidlertid uten å være blitt transplantert og med leukemi som dominerende dødsårsak.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media