Kronisk myelogen leukemi i helseregion 1, 3, 4 og 5 i perioden 1990-96

Lamvik J, Brinch L, Dahl IMS, Sjo M, Nesthus I, Tangen J-M, Berentsen S, Ly B, Shammas FV Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Hensikten med undersøkelsen var å skaffe informasjon om insidens samt behandling og klinisk forløp for pasienter med kronisk myelogen leukemi diagnostisert i 1990-96 i en definert del av Norge.

I alt 141 pasienter har i perioden fylt de oppsatte diagnostiske kriterier; dette tilsvarer knapt en pasient diagnostisert per 100000 per år. Median alder var 62 år; 23% av pasientene var over 75 år. Vel 70% av pasientene ble primært behandlet med hydroksyurea, enten alene eller sammen med interferon. Blant 57 pasienter yngre enn 55 år har 40 (70%) gjennomgått allogen stamcelletransplantasjon.

Det samlede pasientmateriale viste en median overlevelse på 36 måneder, og en tredel av pasientene var i live etter fem år. Pasienter over 55 år hadde median overlevelse på 30 måneder med femårsoverlevelse på 16%, mens pasienter under 55 år hadde femårsoverlevelse på 56%. For de transplanterte var femårsoverlevelsen 72%. Blant de 84 eldre pasientene er 60 døde, to tredeler av disse på grunn av leukemien, en tredel av andre årsaker. Blant de 57 yngre pasientene er 23 døde; 11 av disse var blitt transplantert og behandlingsrelaterte dødsårsaker var dominerende, 12 i denne aldersgruppen døde imidlertid uten å være blitt transplantert og med leukemi som dominerende dødsårsak.

Anbefalte artikler