Kvinners "ubestemte" helseplager - medisinske og velferdspolitiske utfordringer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  "Ubestemte" helseplager er langvarige tilstander med til dels invalidiserende symptomer, der medisinske undersøkelserikke gir funn eller forklaring, som kroniske muskelsmerter, kronisk tretthetssyndrom, urinrørskatarr, underlivssmerter,bekkenløsning, irritabel tarm eller nakkesleng. Flertallet av pasientene er kvinner. De "ubestemte" plagene har mangeog sammensatte årsaker, der basale biologiske prosesser kan være kroppens svar på manglende innflytelse oganerkjennelse. Når sykdom ikke setter spor i kroppen som det medisinske blikk kan avlese, kan pasienten risikere å bliavvist av hjelpeapparatet. Vi trenger tiltak for behandling og rehabilitering som er bedre tilpasset kvinnerslivssituasjon. Trygdemessig likestilling i den norske velferdsstaten forutsetter revisjon av dagens praksis og dekriterier som ligger til grunn for denne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media