Kvinners "ubestemte" helseplager - medisinske og velferdspolitiske utfordringer

Malterud K Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


“Ubestemte” helseplager er langvarige tilstander med til dels invalidiserende symptomer, der medisinske undersøkelser ikke gir funn eller forklaring, som kroniske muskelsmerter, kronisk tretthetssyndrom, urinrørskatarr, underlivssmerter, bekkenløsning, irritabel tarm eller nakkesleng. Flertallet av pasientene er kvinner. De “ubestemte” plagene har mange og sammensatte årsaker, der basale biologiske prosesser kan være kroppens svar på manglende innflytelse og anerkjennelse. Når sykdom ikke setter spor i kroppen som det medisinske blikk kan avlese, kan pasienten risikere å bli avvist av hjelpeapparatet. Vi trenger tiltak for behandling og rehabilitering som er bedre tilpasset kvinners livssituasjon. Trygdemessig likestilling i den norske velferdsstaten forutsetter revisjon av dagens praksis og de kriterier som ligger til grunn for denne.

Anbefalte artikler