Pasienter med kronisk degenerativ rygglidelse - kan operasjonskøen reduseres ved konservativ behandling?

Brox JI, Friis A, Holm I, Grundnes O, Sørensen R, Lange JE, Reikerås O, Indahl Å Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


76 pasienter med en kronisk, degenerativ rygglidelse satt på venteliste for instrumentell avstivningsoperasjon av en erfaren ryggkirurg, ble invitert til å delta i et behandlingsopplegg ledet av fysikalsk medisiner og fysioterapeut. Målsettingen var å redusere pasientens redsel for å bevege seg og øke aktivitetsnivået. 50 pasienter med median alder 49 år (19-76 år), symptomvarighet ti år (2-39 år), ble inkludert. Ryggkirurgen klassifiserte pasientene etter kliniske og røntgenologiske funn: bueleddssyndrom (fem pasienter), spondylose (seks pasienter), spondylolistese (fire pasienter), spinal stenose (sju pasienter), postlaminektomisyndrom (14 pasienter), smerter etter fusjonsjonskirurgi (12 pasienter), annet (to pasienter). 85% av pasientene hadde enten tidligere diagnostisert psykiatrisk lidelse, høy grad av somatisering eller atypisk sykdomsatferd.

Ved oppfølging etter 1/2 år ønsket 21 (42%) pasienter fortsatt operasjon, åtte (16%) var usikre, mens 18 (36%) ikke ønsket kirurgi. 17 pasienter rapporterte bedring av hovedsymptomene, 18 var uendret og 12 var verre. Tidligere ryggoperasjon, ikke-organiske symptomer og tegn og svak rygg- og bukmuskulatur var assosiert med dårlig behandlingseffekt og ønske om kirurgi. Alder, kjønn, emosjonelt stress, smerteintensitet, neurologiske tegn eller røntgenologiske funn var ikke assosiert med fortsatt ønske om operasjon.

Anbefalte artikler