Pasienter med kronisk degenerativ rygglidelse - kan operasjonskøen reduseres ved konservativ behandling?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  76 pasienter med en kronisk, degenerativ rygglidelse satt på venteliste for instrumentell avstivningsoperasjon av enerfaren ryggkirurg, ble invitert til å delta i et behandlingsopplegg ledet av fysikalsk medisiner og fysioterapeut.Målsettingen var å redusere pasientens redsel for å bevege seg og øke aktivitetsnivået. 50 pasienter med median alder49 år (19-76 år), symptomvarighet ti år (2-39 år), ble inkludert. Ryggkirurgen klassifiserte pasientene etter kliniskeog røntgenologiske funn: bueleddssyndrom (fem pasienter), spondylose (seks pasienter), spondylolistese (firepasienter), spinal stenose (sju pasienter), postlaminektomisyndrom (14 pasienter), smerter etter fusjonsjonskirurgi (12pasienter), annet (to pasienter). 85% av pasientene hadde enten tidligere diagnostisert psykiatrisk lidelse, høy gradav somatisering eller atypisk sykdomsatferd.

  Ved oppfølging etter 1/2 år ønsket 21 (42%) pasienter fortsatt operasjon, åtte (16%) var usikre, mens 18 (36%) ikkeønsket kirurgi. 17 pasienter rapporterte bedring av hovedsymptomene, 18 var uendret og 12 var verre. Tidligereryggoperasjon, ikke-organiske symptomer og tegn og svak rygg- og bukmuskulatur var assosiert med dårligbehandlingseffekt og ønske om kirurgi. Alder, kjønn, emosjonelt stress, smerteintensitet, neurologiske tegn ellerrøntgenologiske funn var ikke assosiert med fortsatt ønske om operasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media