Alvorlige bakterie- og soppinfeksjoner hos intravenøse stoffmisbrukere

Jensenius M, Heger B, Dalgard O, Stiris M, Ringertz SH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Invasive infeksjoner forårsaket av bakterier og sopp er vanlige komplikasjoner til intravenøst stoffmisbruk. En rekke vitale organer og organstrukturer, f.eks. hjerteklaffer, store arterier, skjelett, ledd og sentralnervesystemet, kan rammes. Fordi mange infeksjoner skyldes lavvirulente munn- og hudfloramikrober, vil det kliniske bildet ofte være atypisk med subakutt forløp og få eller ingen fokale symptomer.

Problemets kompleksisitet belyses av åtte tilfeller som vi nylig har diagnostisert ved våre sykehus. Alle pasienter var HIV-negative intravenøse heroinmisbrukere. Det kliniske spektrum var vidt og inkluderte hudabscesser, pyomyositt, spondylodiskitt, hofteleddsartritt, ribbeinsosteomyelitt, endokarditt, residiverende bakteriemi og multiple hjerneabscesser.

Anbefalte artikler