Alvorlige bakterie- og soppinfeksjoner hos intravenøse stoffmisbrukere

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Invasive infeksjoner forårsaket av bakterier og sopp er vanlige komplikasjoner til intravenøst stoffmisbruk. En rekkevitale organer og organstrukturer, f.eks. hjerteklaffer, store arterier, skjelett, ledd og sentralnervesystemet, kanrammes. Fordi mange infeksjoner skyldes lavvirulente munn- og hudfloramikrober, vil det kliniske bildet ofte væreatypisk med subakutt forløp og få eller ingen fokale symptomer.

  Problemets kompleksisitet belyses av åtte tilfeller som vi nylig har diagnostisert ved våre sykehus. Alle pasientervar HIV-negative intravenøse heroinmisbrukere. Det kliniske spektrum var vidt og inkluderte hudabscesser, pyomyositt,spondylodiskitt, hofteleddsartritt, ribbeinsosteomyelitt, endokarditt, residiverende bakteriemi og multiplehjerneabscesser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media