Pneumatosis cystoides intestinalis

Andresen SJ, Grønneberg KG, Oppedal T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Pasienter med fri intraperitoneal luft påvist ved røntgen oversikt abdomen behandles tradisjonelt med akutt kirurgi. Hos noen få av disse pasientene finner man ingen perforasjon ved laparotomi. Dette gjelder bl.a. ved pneumatosis cystoides intestinalis. Tilstanden karakteriseres av multiple cyster i veggen av gastrointestinaltractus, og er antatt å være sjelden. Det kliniske bildet varierer fra asymptomatiske til fulminante tilfeller. De vanligste symptomene er meteorisme, flatus, diaré, abdominalsmerte i alle grader og rektal slimavgang eller blødning.

En kasuistikk fra et mindre sykehus bli presentert. Pasienten ble innlagt under diagnosen ileus. Røntgen oversikt abdomen viste patologisk utspilte tynntarmsslynger, fri luft i abdomen og luft i tarmveggen. Ved eksplorativ laparotomi fant man multiple cyster i veggen av tynntarmen, og ingen perforasjon eller obstruksjon. Pasienten ble bra etter inngrepet.

Etiologi og patogenese for pneumatosis cystoides intestinalis er ukjent. Svikt i hydrogenmetabolismen og gassdannende bakterier som penetrerer mucosa er mulige årsaksfaktorer. Behandling er kun aktuelt på streng indikasjon, og hyperbar oksygen vil være et førstevalg. Kirurgi er bare indisert ved fulminante tilfeller.

Anbefalte artikler