Pneumatosis cystoides intestinalis

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Pasienter med fri intraperitoneal luft påvist ved røntgen oversikt abdomen behandles tradisjonelt med akutt kirurgi.Hos noen få av disse pasientene finner man ingen perforasjon ved laparotomi. Dette gjelder bl.a. ved pneumatosiscystoides intestinalis. Tilstanden karakteriseres av multiple cyster i veggen av gastrointestinaltractus, og er antattå være sjelden. Det kliniske bildet varierer fra asymptomatiske til fulminante tilfeller. De vanligste symptomene ermeteorisme, flatus, diaré, abdominalsmerte i alle grader og rektal slimavgang eller blødning.

  En kasuistikk fra et mindre sykehus bli presentert. Pasienten ble innlagt under diagnosen ileus. Røntgen oversiktabdomen viste patologisk utspilte tynntarmsslynger, fri luft i abdomen og luft i tarmveggen. Ved eksplorativ laparotomifant man multiple cyster i veggen av tynntarmen, og ingen perforasjon eller obstruksjon. Pasienten ble bra etterinngrepet.

  Etiologi og patogenese for pneumatosis cystoides intestinalis er ukjent. Svikt i hydrogenmetabolismen oggassdannende bakterier som penetrerer mucosa er mulige årsaksfaktorer. Behandling er kun aktuelt på streng indikasjon,og hyperbar oksygen vil være et førstevalg. Kirurgi er bare indisert ved fulminante tilfeller.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media