Fiane AE
Geiran OR
Lindberg HL
Seem E
Pedersen TH
Svennevig JL
Vik-Mo H
Melberg T
Barvik S
Norgård G
Al-Zagal A
Gatzoulis MA
Redington AN
Rigby M
Jensenius M
Myrvang B
Størvold G
Hole T
Dickstein K
Gundersen T
Kjekshus J
Myhre ESP
Rønnevik PK
Westheim AS
von Brandis P
Kjeldsen SE
Gjesdal K
Otterstad JE
Hexeberg E
Holme I
Hjermann I