Pasienter med diabetes mellitus - sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Diabetikere representerer en høyrisikogruppe for død og reinfarkt etter gjennomgått hjerteinfarkt. Bedretblodsukkerkontroll i akuttforløpet og under oppfølging synes å bedre langtidsprognosen.

  Behandling med betablokkere, ACE-hemmere og statiner bedrer prognosen etter gjennomgått hjerteinfarkt. Den relativereduksjonen av mortalitet og reinfarkt er ikke forskjellig for diabetikere og ikke-diabetikere. På grunn av høyeremortalitet hos diabetikere er imidlertid reduksjonen av absolutt mortalitet større. Det er derfor spesielt viktig åvurdere behandling med betablokkere, ACE-hemmere og statiner hos diabetikere som har gjennomgått et akutthjerteinfarkt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media