Pasienter med diabetes mellitus - sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt

Gundersen T Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Diabetikere representerer en høyrisikogruppe for død og reinfarkt etter gjennomgått hjerteinfarkt. Bedret blodsukkerkontroll i akuttforløpet og under oppfølging synes å bedre langtidsprognosen.

Behandling med betablokkere, ACE-hemmere og statiner bedrer prognosen etter gjennomgått hjerteinfarkt. Den relative reduksjonen av mortalitet og reinfarkt er ikke forskjellig for diabetikere og ikke-diabetikere. På grunn av høyere mortalitet hos diabetikere er imidlertid reduksjonen av absolutt mortalitet større. Det er derfor spesielt viktig å vurdere behandling med betablokkere, ACE-hemmere og statiner hos diabetikere som har gjennomgått et akutt hjerteinfarkt.

Anbefalte artikler