Plutselig hjertedød ved hypertensjon

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Plutselig hjertedød utgjør 10-20% av alle dødsfall i den vestlige verden. I 75% av tilfellene finner man en koronarårsak, og risiko for plutselig hjertedød øker med økende grad av koronarsykdom.

  Hypertensjon er en av de viktigste risikofaktorene for koronarsykdom og dermed også for plutselig død. Pasienter medmoderat hypertensjon har tre ganger økt risiko for plutselig død i forhold til normotensive. De som dør plutselig, harhøyere blodtrykk enn andre. Hos hypertonikere utgjør plutselig hjertedød 27-60% av alle kardiovaskulære dødsfall.

  I denne artikkelen setter vi søkelyset på hypertensjon som risikofaktor for plutselig hjertedød og diskuterermulighetene for primærprofylakse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media