Serøs meningitt assosiert til primær genital herpesinfeksjon

Jensenius M, Myrvang B, Størvold G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Serøs meningitt er en ikke uvanlig komplikasjon til primær genitalinfeksjon forårsaket av herpes simplex-virus type 2 (HSV-2). Til forskjell fra andre virale meningitter, medfører HSV-2-meningitt en viss forekomst av akutte neurologiske komplikasjoner, og noen pasienter utvikler senere residiverende serøs meningitt (Mollarets meningitt).

Vi presenterer et materiale bestående av seks pasienter med serøs meningitt forårsaket av HSV-2. Samtlige hadde serologiske markører forenlig med primær herpesinfeksjon. Polymerasekjedereaksjon påviste HSV-2 i spinalvæsken hos fem av fem undersøkte pasienter, mens virusdyrking var positiv hos to av seks. Kun tre pasienter hadde kliniske tegn til samtidig genital herpesinfeksjon. Én pasient, en 28 år gammel kvinne, utviklet forbigående sakral autonom dysfunksjon med urinretensjon, obstipasjon og utstrålende smerter. 13 måneder senere ble hun innlagt med et genitalt herpesutbrudd komplisert med hodepine, ryggsmerter og parestesier, men spinalvæsken var normal.

Anbefalte artikler