Kontroll av pacemakerpasienter

Grendahl H Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


For å vurdere behovet for pacemaker-kontroller, og spesielt om den hittil brukte oppfølgingsfrekvens kan reduseres, er 230 enkammerpacemakere etter ett års innkjøring fulgt prospektivt i fire år. 110 tokammerpacemakere og 121 aktivitetsstyrte er retrospektivt evaluert. De undersøkte pacemakere har vært teknisk sett meget pålitelige. Behov for reprogrammeringer etter en innkjøringsperiode på ett år var lite for enkammerpacemakere. Tokammerpacemakere derimot måtte ikke sjelden reprogrammeres for bedre å tilpasses pasientens kardiale status når denne hadde forandret seg.

Anbefalte artikler