Kalsiumkanalblokkarar ved hjartesvikt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Gjennom sin verknad på kalsiumkanalen har kalsiumkanalblokkarane negativ effekt på transmembransk transport av kalsium.Dette gjev i varierande grad negativ inotrop effekt. Kalsiumkanalblokkarane gjev og i ulik grad reflektorisk og direkteneurohormonell aktivering. Det er skilnad mellom dei ymse preparata i profil, men med få unntak vilkalsiumkanalblokkarane ved redusert venstre ventrikkel-funksjon gje auka risiko for utvikling av hjartesvikt og aukandesymptom ved manifest svikt med redusert prognose. Kalsiumkanalblokkarane har i dag ingen plass i behandling avhjartesvikt med bakgrunn i systolisk venstre ventrikkel-dysfunksjon. Ved trong om tilleggsbehandling mot angina hospasientar med hjartesvikt kan amlodipin eller felodipin nyttast der hjartesviktbehandling og betablokkar og/ellernitrat ikkje gjev god nok effekt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media