Nedreveggsinfarkt med samtidig høyre ventrikkel-skade

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hjerteinfarkt i nedre vegg har vært ansett for å ha bedre prognose enn infarkt i fremre vegg. Undersøkelser har vist athøyre ventrikkel affiseres hos nær halvparten av pasientene med akutt nedreveggsinfarkt. Dette er en gruppe noen harfunnet har dårligere prognose og mer komplikasjoner under sykehusoppholdet. Gruppen kan identifiseres med høysensitivitet og spesifisitet ved å registrere fjerde høyre prekordialavledning (V4R) hos pasienter med akuttnedreveggsinfarkt.

  Vi har fortløpende registrert 100 pasienter med akutt nedreveggsinfarkt innlagt ved Haukeland Sykehus i tiden ultimomai 1993 til juni 1994. V4R ble registrert hos 95 pasienter. Disse er inkludert i materialet. Siden pasienter medaffeksjon av høyre ventrikkel er særlig utsatt for hypotensjon, ble personalet ved overvåkingsavdelingen informert om åvære spesielt oppmerksom på dette hos denne pasientgruppen.

  Dødeligheten under sykehusoppholdet var 3% i gruppen med nedreveggsinfarkt og 11% i gruppen med affeksjon av ogsåhøyre ventrikkel (p > 0,05). Dette er lav dødelighet sammenliknet med hva andre har funnet, særlig i tilfeller hvorhøyre ventrikkel er affisert. Over 70% av pasientene fikk trombolytisk behandling. Dette er høyere enn i andreundersøkelser. Den lave dødeligheten kan tyde på at trombolytisk behandling er særlig viktig hos pasienter mednedreveggsinfarkt og affeksjon av høyre ventrikkel, muligens fordi slik behandling reduserer infarktstørrelsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media