Regionale forskjeller i bruk av koronar angiografi for utredning av hjertepasienter

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Undersøkelsen viser resultater fra 26 måneders EDB-basert monitorering i bruken av koronar angiografi vedSentralsjukehuset i Rogaland. Pasientene fra de to delene av fylket ble henvist fra sykehus og spesialister i hhv.Stavanger og Haugesund. Det var en doblet rate i forhold til folketallet i Nord-Rogaland versus Sør-Rogaland. Det varingen forskjell i sykdomsgrad, og funnene ved koronar angiografi samt behandlingskonsekvensene var tilnærmet like forbegge regioner. Undersøkelsen illustrerer at forskjeller i bruk av medisinske prosedyrer innen små geografiske områderikke kan forklares ut fra ulik sykdomsforekomst, men avspeiler forskjeller i legers praksis samt ulik tilgang tilspesialistvurderinger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media