Regionale forskjeller i bruk av koronar angiografi for utredning av hjertepasienter

Melberg T, Vik-Mo H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Undersøkelsen viser resultater fra 26 måneders EDB-basert monitorering i bruken av koronar angiografi ved Sentralsjukehuset i Rogaland. Pasientene fra de to delene av fylket ble henvist fra sykehus og spesialister i hhv. Stavanger og Haugesund. Det var en doblet rate i forhold til folketallet i Nord-Rogaland versus Sør-Rogaland. Det var ingen forskjell i sykdomsgrad, og funnene ved koronar angiografi samt behandlingskonsekvensene var tilnærmet like for begge regioner. Undersøkelsen illustrerer at forskjeller i bruk av medisinske prosedyrer innen små geografiske områder ikke kan forklares ut fra ulik sykdomsforekomst, men avspeiler forskjeller i legers praksis samt ulik tilgang til spesialistvurderinger.

Anbefalte artikler