Coillukking av persisterende ductus arteriosus

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Fra september 1994 til januar 1996 ble 57 pasienter henvist til Brompton Hospital, London for å få lukket persisterendeductus arteriosus med kateterteknikk. Hos 22 og 35 pasienter ble det forsøkt henholdsvis paraply- og coillukking.Ductus ble lukket hos 55 av 57 pasienter (96,4%).

  To pasienter ble henvist til operasjon, én etter forsøk på paraplylukking og én etter at en coil hadde emboliserttil en lungearteriegren.

  Ytterligere to coiler emboliserte til lungearterie og ble hentet med snareteknikk. Hos begge pasientene ble detoppnådd vellykket coil- og paraplylukking under samme prosedyre.

  Coillukking av persisterende ductus arteriosus er en ny metode som kan anvendes for lukking av mindre persisterendeductus arteriosus og ved restshunt etter paraplylukking. Det erogså en lovende metode ved større ductus. Metoden erbilligere enn paraplylukking og operasjon, enklere å utføre og like sikker som de andre teknikkene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media