Coillukking av persisterende ductus arteriosus

Norgård G, Al-Zagal A, Gatzoulis MA, Redington AN, Rigby M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Fra september 1994 til januar 1996 ble 57 pasienter henvist til Brompton Hospital, London for å få lukket persisterende ductus arteriosus med kateterteknikk. Hos 22 og 35 pasienter ble det forsøkt henholdsvis paraply- og coillukking. Ductus ble lukket hos 55 av 57 pasienter (96,4%).

To pasienter ble henvist til operasjon, én etter forsøk på paraplylukking og én etter at en coil hadde embolisert til en lungearteriegren.

Ytterligere to coiler emboliserte til lungearterie og ble hentet med snareteknikk. Hos begge pasientene ble det oppnådd vellykket coil- og paraplylukking under samme prosedyre.

Coillukking av persisterende ductus arteriosus er en ny metode som kan anvendes for lukking av mindre persisterende ductus arteriosus og ved restshunt etter paraplylukking. Det erogså en lovende metode ved større ductus. Metoden er billigere enn paraplylukking og operasjon, enklere å utføre og like sikker som de andre teknikkene.

Anbefalte artikler