Parakorporal hjertepumpe - bro til hjertetransplantasjon

Fiane AE, Geiran OR, Lindberg HL, Seem E, Pedersen TH, Svennevig JL Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Siden den første hjertetransplantasjonen i Norge i 1983, er det per februar 1997 utført 265 transplantasjoner ved Rikshospitalet. Den første implantasjon av parakorporal hjertepumpeble utført i 1995. En 44 år gammel mann med dilatert kardiomyopati ble på grunn av økende hjertesvikt tilkoblet intraaortal ballongpumpe og ekstrakorporal membranoksygenering (ECMO) i en uke. Thoratec parakorporal hjertepumpe ble implantert som støtte for venstre ventrikkel-funksjon. Pasienten ble transplantert etter to dager. Etter åtte måneders oppfølging er pasienten i New York Heart Association (NYHA) funksjonsklasse I. En 17 år gammel mann med dilatert kardiomyopati utviklet kardiogent sjokk i ventetiden før hjertetransplantasjon. I tre dager var han tilkoblet intraaortal ballongpumpe, sentrifugalpumpe og membranoksygenator for understøttelse av hjertefunksjonen. Han ble deretter tilkoblet venstre ventrikkel-pumpestøtte som bro til transplantasjon pga. vedvarende hjertesvikt. Etter sju uker med dette systemet tilkoblet ble han vellykket transplantert. Han har hatt en alvorlig rejeksjonsepisode, men er etter fire måneders oppfølging i NYHA-funksjonsklasse I. Vår tidlige erfaring med Thoratec-pumpen er positiv. Kunstig hjertepumpe bør vurderes hos pasienter som venter på hjertetransplantasjon, og som utvikler kardiogent sjokk med truende organsvikt.

Anbefalte artikler