Nyberg-Hansen R
Hynås IA
Kerty E
Nyberg-Hansen R
Bakke SJ
Resellmo K
Salvesen R
Holm T
Kildahl-Andersen O
Sjo M
Grønning M
Ertzgaard P
Myrseth E
Rørbakken G
Schulz T
Swensen T
Thiis-Evensen E
Hoff G
Johannesen Ø
Hoff G
Olafsson S
Thiis-Evensen E
Paulsen Ø
Johannesen Ø
Olafsson T
Hundevadt S
Sauar J
Jensen AE
Østen PE
Stanghelle JK
Bolann BJ
Ulvik RJ