Langtidsresultat ved livsstilsintervensjon i grupper

Thiis-Evensen E, Hoff G, Johannesen Ø Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ved Telemark sentralsjukehus har vi i fem år drevet veiledningsgrupper, kolesterolkurs, for personer som enten har hjerte- og karsykdom eller som har høy risiko for utvikling av dette. 156 tidligere deltakere ble invitert til en etterkontroll to til fem år etter at de hadde avsluttet kurset. Formålet med etterkontrollen var å påvise en eventuell langtidseffekt av livsstilsintervensjonen. Totalkolesterolverdien ved etterkontroll var lavere enn før kursdeltakelse. Vekten var uendret fra før deltakelse. Det var en liten reduksjon i antall røykere. Deltakere med koronarsykdom angav å mosjonere mer ved etterkontrollen enn før deltakelse i kurset. Deltakerne opplevde kurset som bra for sin helse.

Anbefalte artikler