Miltatrofi og fatal pneumokokkinfeksjon ved inflammatorisk tarmsykdom

Mæhlen J, Heger B, Rostrup M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Miltatrofi og svekket miltfunksjon, hyposplenisme, er en lite påaktet, men ikke sjelden komplikasjon til inflammatorisk tarmsykdom. Vi refererer et tilfelle av fatal pneumokokkinfeksjon hos en ung kvinne med uttalt miltatrofi og tidligere ulcerøs kolitt. Pasienter med inflammatorisk tarmsykdom bør undersøkes med blodutstryk og ultralyd for å utelukke funksjonell hyposplenisme. Alternativt bør pneumokokkvaksinering vurderes hos alle pasienter med inflammatorisk tarmsykdom.

Anbefalte artikler