Perimesencefal subaraknoidalblødning

Hynås IA, Kerty E, Nyberg-Hansen R, Bakke SJ Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Akutt, ikke-traumatisk subaraknoidalblødning skyldes oftest ruptur av et arterielt aneurisme eller arteriovenøs malformasjon. Denne tilstanden er alvorlig og forbundet med betydelig mortalitet.

I 15-20% av tilfellene med subaraknoidalblødning kan det imidlertid ikke påvises arterielt aneurisme eller arteriovenøs malformasjon til tross for gjentatte angiografiske undersøkelser. To tredeler av disse, omtrent 10% av alle subaraknoidalblødninger, viser et bestemt blødningsmønster på cerebral CT. Blod sees hovedsakelig, eller bare, i de perimesencefale cisterner, og aneurisme kan ikke påvises. Denne undergruppen har meget god prognose. Vi henleder oppmerksomheten på tilstanden, og beskriver to pasienter med slike blødninger.

Anbefalte artikler