Perimesencefal subaraknoidalblødning

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Akutt, ikke-traumatisk subaraknoidalblødning skyldes oftest ruptur av et arterielt aneurisme eller arteriovenøsmalformasjon. Denne tilstanden er alvorlig og forbundet med betydelig mortalitet.

  I 15-20% av tilfellene med subaraknoidalblødning kan det imidlertid ikke påvises arterielt aneurisme ellerarteriovenøs malformasjon til tross for gjentatte angiografiske undersøkelser. To tredeler av disse, omtrent 10% avalle subaraknoidalblødninger, viser et bestemt blødningsmønster på cerebral CT. Blod sees hovedsakelig, eller bare, ide perimesencefale cisterner, og aneurisme kan ikke påvises. Denne undergruppen har meget god prognose. Vi henlederoppmerksomheten på tilstanden, og beskriver to pasienter med slike blødninger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media