Behandling av spastisk torticollis med botulinumtoksin A

Borgmann R Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Fra desember 1990 har vi ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Sykehus, behandlet spastisk torticollis, en fokal dystoniform, med injeksjoner av botulinumtoksin A. Totalt 472 enkeltbehandlinger er gitt til pasienter, hvorav 55 (92%) har angitt bedring, og 50 pasienter (83%) har oppnådd god eller meget god effekt av injeksjonene. Lengste observasjonstid med gjentakelse av effekt etter repeterte behandlinger er fem år, kun én pasient har mistet effekt etter flere behandlinger med godt resultat. Dette kan skyldes antistoffdanning mot botulinumtoksin. Bivirkninger ble registrert ved 9% av behandlingene, med lette og forbigående svelgevansker som hyppigste symptom. Alle bivirkninger var beskjedne og gav aldri grunnlag for å avslutte behandlingen.

Anbefalte artikler