Behandling av spastisk torticollis med botulinumtoksin A

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Fra desember 1990 har vi ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Sykehus, behandlet spastisk torticollis, en fokaldystoniform, med injeksjoner av botulinumtoksin A. Totalt 472 enkeltbehandlinger er gitt til pasienter, hvorav 55 (92%)har angitt bedring, og 50 pasienter (83%) har oppnådd god eller meget god effekt av injeksjonene. Lengsteobservasjonstid med gjentakelse av effekt etter repeterte behandlinger er fem år, kun én pasient har mistet effektetter flere behandlinger med godt resultat. Dette kan skyldes antistoffdanning mot botulinumtoksin. Bivirkninger bleregistrert ved 9% av behandlingene, med lette og forbigående svelgevansker som hyppigste symptom. Alle bivirkninger varbeskjedne og gav aldri grunnlag for å avslutte behandlingen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media