Miltabscess

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Miltabscess er sjeldent, og mindre enn én pasient per 10000 utskrives fra sykehus med denne diagnosen. Oftest skyldestilstanden hematogen spredning fra et annet infeksjonsfokus, hyppigst bakteriell endokarditt. Det sees en økende andelpasienter med svekket immunforsvar, og parallelt med dette sees en økning av sopp som årsak til miltabscess. Ubehandleter mortaliteten ved miltabscess 100%, slik at tidlig diagnose og behandling er viktig. Triaden leukocytose, feber ogsubkostal oppfylling på venstre side er lite spesifikk, og diagnosen må mistenkesved manglende bedring hos en pasientmed en kjent infeksjon. CT eller ultralydundersøkelse vil da kunne gi diagnosen. Ved siden av antibiotika harsplenektomi vært den anbefalte behandlingen, men perkutan drenasje er et alternativ som sparer miltfunksjonen.Langvarig antibiotikabehandling alene er også beskrevet. Vi har ved vår avdeling behandlet en pasient medsalmonellaenteritt og miltabscess med perkutan drenasje og ciprofloxacin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media