Fem års erfaringer med amyotrofisk lateralsklerose-klinikk

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I 1990 etablerte vi ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Sykehus, et poliklinisk tilbud for pasienter med amyotrofisklateralsklerose. I tidsrommet 1990-95 har vi hatt 59 pasienter med amyotrofisk lateralsklerose innlagt i avdelingen,med gjennomsnittlig liggetid på 14,8 døgn. 11 av pasientene døde i avdelingen. Klinikken hadde i dette tidsrom 127konsultasjoner, med gjennomsnittlig 2,2 konsultasjoner per pasient. Ved 26 konsultasjoner var talevansker det problemsom pasientene følte som alvorligst. Hos 32 var ernæringen et fremtredende problem, og hos ni pasienter har vi fåttutført perkutan endoskopisk gastrostomi. Hos ti var respirasjonsvansker et hovedproblem. Kun to pasienter har fåtthjemmerespirator. Hos 16 var det nødvendig med tilpasning av tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media