Fem års erfaringer med amyotrofisk lateralsklerose-klinikk

Aarli JA, Tysnes OB Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I 1990 etablerte vi ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Sykehus, et poliklinisk tilbud for pasienter med amyotrofisk lateralsklerose. I tidsrommet 1990-95 har vi hatt 59 pasienter med amyotrofisk lateralsklerose innlagt i avdelingen, med gjennomsnittlig liggetid på 14,8 døgn. 11 av pasientene døde i avdelingen. Klinikken hadde i dette tidsrom 127 konsultasjoner, med gjennomsnittlig 2,2 konsultasjoner per pasient. Ved 26 konsultasjoner var talevansker det problem som pasientene følte som alvorligst. Hos 32 var ernæringen et fremtredende problem, og hos ni pasienter har vi fått utført perkutan endoskopisk gastrostomi. Hos ti var respirasjonsvansker et hovedproblem. Kun to pasienter har fått hjemmerespirator. Hos 16 var det nødvendig med tilpasning av tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig.

Anbefalte artikler