Rehabilitering etter hjerneslag

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Flere studier har vist at tidlig oppstart av målrettet og systematisert tverrfaglig rehabilitering bedrer pasientenesfremtidige funksjonsnivå. Organiseringen av hjerneslagbehandlingen er i ferd med å bedres i Norge, ikke minst takketvære retningslinjer gitt ved en konsensuskonferanse i 1995. Sunnaas sykehus fungerer som et tredjelinjesykehus innenrehabilitering av slagpasienter, og i artikkelen presenteres de ulike tilbudene for denne pasientgruppen.

  Hensikten med artikkelen er å informere om de ulike typer tilbud til slagpasientene ved Sunnaas sykehus: primær- ogsekundærrehabilitering samt ulike typer vurderinger. Ved Slagseksjonen er det utarbeidet faste programmer for vurderingav rehabiliteringspotensial, bilkjøring, yrkesmessig attføring eller utdanning, svelgevansker og utprøving avteknologiske hjelpemidler. Pasienter med sjeldne og komplekse sensomotoriske utfall, som ved insulter i hjernestammen,og pasienter med sammensatte neuropsykologiske utfall med eller uten sensomotoriske utfall mottas til primær- ellersekundærrehabilitering. Vurderingsopphold kan tilbys en større gruppe slagpasienter.

  I 1996 mottok Sunnaas sykehus 306 pasienter med diagnosen hjerneslag. Av disse var ca. 50% innlagt tilrehabilitering og ca. 50% gjennomgikk vurderingsopphold. Sykehuset vil fortsatt fungere som et spesialsykehus påtredjelinjenivå og opprettholde sin spisskompetanse for denne pasientgruppen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media