Tersons syndrom

Resellmo K, Salvesen R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Tersons syndrom består av en kombinasjon av akutt intrakranial blødning (oftest subaraknoidalblødning) og massive blødninger i øyets glasslegeme. Det rammer 2-16% av pasienter med subaraknoidalblødning. Tilstanden blir ofte ikke erkjent før langt ut i sykdomsforløpet, fordi pasientene ofte er forvirret og har nedsatt samarbeidsevne i tidlig fase pga. sin grunnsykdom. En betydelig synssvikt kan i høy grad bidra til å øke forvirringen. Vi beskriver en pasient med dette syndrom som nylig har vært innlagt i vår avdeling. Hennes blindhet ble først erkjent langt ut i forløpet og etter opphold ved to andre sykehus først. Det er viktig å diagnostisere tilstanden; både for å planlegge adekvat pleie, og fordi vitrektomi gir god bedring av synet.

Anbefalte artikler