Subaraknoidalblødning i Vestfold

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I en prospektiv undersøkelse er alle pasienter fra Vestfold fylke som har vært innlagt i sykehus for spontansubaraknoidalblødning i tiden mai 1991-desember 1995 undersøkt og fulgt i minst tre måneder etter blødningen. Totaltble det innlagt 76 pasienter i perioden. Dette gir en insidens på 8,1/100000/år. Gjennomsnittsalderen ved blødning var52,7 år. 36 pasienter (48%) fikk påvist et intrakranialt aneurisme som årsak til blødningen. De fleste aneurismene varlokalisert til a. communicans anterior og a. cerebri media. Sju pasienter blødde på grunn av en arteriovenøsmalformasjon. I alt 23 pasienter (30%) døde av blødningen, hvorav 15 døde av primærblødningen og åtte av reblødning8-25 døgn etter den primære blødningen. Mortaliteten for pasienter over 60 år var 48%, mens den var 19% for pasienterunder 60 år. Pasientens kliniske tilstand ved innleggelsen bedømt ved Hunt & Hess' skala var den viktigste faktor foroverlevelse og prognose, bedømt ut fra Glasgow Outcome Scale.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media