Minileder

Are Brean

Forside

Les mer om

Fra redaktøren

Leder

Randi Rosenqvist

Kommentarer

Rettelse

Torkel Snellingen
Yuddha Dhoj Sapkota
Ottar Torarin Christiansen
Sissel Marie Halden

Debatt

Lutz Schwettmann
Jens Petter Berg
Sverre Sandberg
Synnøve M. Jensen
Kjell Arne Arntzen
Kristin Ørstavik
Magnhild Rasmussen
Laurence A. Bindoff
Karin Isaksson Rø
Lasse Djerv
Turid Birgitte Boye
Øivind Ekeberg

Kronikk

Jan C. Frich
Ivan Spehar

Fra andre tidsskrifter

Haakon B. Benestad
Øyvind Stople Sivertsen
Øyvind Stople Sivertsen

Doktoravhandlinger

Originalartikler

Knut Lien
Olav Spigset
Andreas Austgulen Westin
Lars Slørdal
Mette C. Tollånes
Ann Kristin Knudsen
Stein Emil Vollset
Jonas Minet Kinge
Vegard Skirbekk
Simon Øverland

Klinisk oversikt

Ivar Hompland
Toto Hølmebakk
Kjetil Boye
Stephan Stoldt
Bodil Bjerkehagen
Jeanne-Marie Berner
Anne Marit Wiedswang
Mona-Elisabeth Revheim
Jan Peter Poulsen
Kirsten Sundby Hall
Øyvind Sverre Bruland

Noe å lære av

Ingrid Anne Lie
Bjørn Blomberg
Øystein Alexander Power
Øivind Torkildsen

Medisin og tall

Intervju

Jannike Reymert

Essay

Leiv M. Hove
Inge Glambek
Inge Morild

Språkspalten

Magne Nylenna

Tidligere i Tidsskriftet

Julie Didriksen

Anmeldelser

Øyvind Stople Sivertsen
Stian Wendelborg
Ketil Slagstad
Hege Raastad

Ph.d.-disputaser

Minneord

Ketil Grong
Rolf Reed
Per Omvik
Per Bakke
Finn Wisløff
Eva Marie Jacobsen
Nina Gulbrandsen
Geir E. Tjønnfjord

Aktuelt i foreningen