Må ha klinisk relevante IT-systemer

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Skal vi lykkes med e-helse, må myndighetene lytte mer til helsepersonell, fremhevet Christer Mjåset på Arendalsuka.

SMÅ SKRITT: – Vi må fjerne de gule lappene først, sa Christer Mjåset i debatten om fremtidens pasient. Foto: Anne Lene Molland

Legeforeningens visepresident og leder i Yngre legers forening var tydelig i sin tale til et lydhørt publikum i debatten om «Fremtidens pasient – hvordan møter vi utfordringene?» under Arendalsuka. Han mener at løsningen er å involvere klinikere på alle nivåer i langt større grad.

Kombinasjon av klinikk og IT

– Det innebærer også å åpne opp for innovasjon nedenfra i fagmiljøene – forskning som skjer der behandling skjer – og det må gis rom til tre ting: testing, testing og testing. Vi må feile oss frem til gode løsninger, sa han.

Christer Mjåset tar til orde for at både stat, kommuner og helseforetak må jobbe for å skape fagmiljøer innen klinisk informatikk. Leger, sykepleiere, fysioterapeuter, m.m. må inviteres inn i hybridroller, der man fortsatt har en fot i klinikken, men der man har mulighet til å påvirke hva slags IT-løsninger som skal tas i bruk. Det er ofte de samme problemstillingene som dukker opp gang etter gang, men temaene kan variere fra sykehus til sykehus, fra fag til fag og fra sektor til sektor.

– Min påstand er at innovasjonen og løsningene må komme nedenfra. Den må starte lokalt, og vi må legge til rette for lokal utprøving. Det innebærer reell lokal myndighet og tilgang til nødvendige ressurser. Slik det er i dag, ligger alt for mye av myndigheten og ressursene på regionalt nivå, sa han.

Små IT-skritt for pasientens helse

– Vi trenger å ta små skritt – ett skritt om gangen. Jeg har flere eksempler på at norske sykehusleger bruker gule post-it lapper heller enn dårlig fungerende datasystemer – fordi systemene ikke er tilpasset den kliniske hverdagen.

En fare med ny teknologi er merarbeid, for eksempel at det standardiserte systemet er så tungvint at det er lettere å bruke WhatsApp. Christer Mjåset ønsker å få en slutt på leger som kommuniserer med post-it lapper og leverer filer med røntgenbilder lagret på CD-plater.

Norske sykehusleger bruker i dag bare 40 prosent av tiden sin på pasientene. En stor tidstyv er dårlige IT-systemer.

– Vi kan få både mer effektive helsetjenester og bedre helsetjenester – forutsatt at vi lager systemer som er klinisk relevante for pasient og helsepersonell, sier han.

Vi må løse de små problemene, og vi må fjerne de gule lappene først – heller enn å satse på et stort system som skal leveres om 15 år. Ikke én innbygger – én journal, men én innbygger – flere integrerte journalsystemer – som fortsatt oppleves som én journal fra pasientens side.

Anbefalte artikler