Europas helsesjekk

Minileder
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Resultatene av WHOs omfattende helsesjekk av den europeiske befolkningen ble nylig publisert – for tredje gang siden 2012. Europeeres helse har aldri vært bedre: Forventet levealder ved fødsel har økt til 77,9 år. Barnedødeligheten har falt til 6,8 per 1000 levendefødte, fra 7,3 i 2010. Prematur dødelighet i alle store sykdomsgrupper synker, og graden av sosial støtte er høy. Barnevaksinasjonsdekningen er fortsatt økende, selv om flere land fortsatt ikke har nådd 90 % dekning.

  Samtidig er det enkelte bekymringsfulle trender. Blant WHOs seks globale regioner har Europa fortsatt det høyeste gjennomsnittsforbruket av alkohol og tobakk, men variasjonen mellom de europeiske landene er enorm. Og overvekt og fedme er økende: I 2016 var 58,7 % av alle europeere overvektige og 23,3 % fete, mot 20,8 % i 2010. Spesielt bekymringsfull er økningen i overvekt hos barn: Blant 13-åringer er 23,4 % av guttene og 15 % av jentene overvektige. Og kjønnsulikheten er synlig også i andre enden av livsløpet: I likestillingens tidsalder lever europeiske kvinner fortsatt i gjennomsnitt 6,6 år lenger enn europeiske menn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media