()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mer enn én av fire kvinner lever fem år etter å ha fått lungekreftdiagnose – en kraftig forbedring fra tidligere.

  Illustrasjonsfoto: newannyart/iStock
  Illustrasjonsfoto: newannyart/iStock

  Lungekreft er den fjerde hyppigste kreftformen i Norge og den hyppigste årsaken til kreftdød for begge kjønn. Hvert år dør flere enn 2 000 nordmenn på grunn av lungekreft. Kan store endringer i diagnostikk og behandling ha endret prognosen?

  I en studie som nylig er publisert i tidsskriftet Lung Cancer, brukte en norsk forskergruppe kreftregisterdata for å studere endringer i insidens og overlevelse fra 2000 til 2016 (1).

  I denne perioden fikk 44 825 personer diagnosen lungekreft i Norge. Insidensen økte med 49 %, mens prevalensen økte med 136 %. I 2016 var 50 % av tilfellene adenokarsinomer, mens gruppen «ikke-småcellet lungekreft, ikke nærmere spesifisert» gikk ned fra 24 % til 13 %. Andelen med metastaser på diagnosetidspunktet var relativt stabil. Viktigere var at median overlevelse for lungekreft mer enn doblet seg – fra 6,5 måneder til 14,3 måneder for kvinner og fra 5,4 måneder til 11,4 måneder for menn. Relativ femårsoverlevelse økte fra 16 % til 26 % og fra 9 % til 22 % for henholdsvis kvinner og menn. Spesielt hadde gruppen med ikke-operabel lokalisert sykdom en markert forbedring i femårsoverlevelse.

  – Både PET-CT og ultralydveiledet bronkoskopi ble innført rundt 2000, forteller Odd Terje Brustugun, som er overlege ved Onkologisk seksjon, Drammen sykehus, og studiens førsteforfatter.

  – Samtidig ble nye målrettede legemidler og nye strålebehandlingsteknikker som stereotaksi tatt i bruk. Den viktigste årsaken til den økte overlevelsen ved lokalisert sykdom er trolig innføring av stereotaktisk strålebehandling, og immunterapi vil forhåpentlig kunne forbedre overlevelsen ytterligere i fremtiden, sier Brustugun.

  Studien er et samarbeid mellom forskere fra Kreftregisteret og styret i Norsk lungekreftgruppe – en sammenslutning av lungkreftinteresserte leger fra ulike spesialiteter og fra hele landet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media