Rettelse: Fra utryddelse av kopper til øyehelse i Nepal

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1356–9.

  I Tidsskriftet nr. 14/2018, s. 1357, skal det stå:

  Analysen viste at 1,4 % av de undersøkte hadde alvorlig synssvekkelse, og 0,84 % var blinde.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media