Rettelse: Fra utryddelse av kopper til øyehelse i Nepal

Torkel Snellingen, Yuddha Dhoj Sapkota, Ottar Torarin Christiansen, Sissel Marie Halden Om forfatterne

Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1356–9.

I Tidsskriftet nr. 14/2018, s. 1357, skal det stå:

Analysen viste at 1,4 % av de undersøkte hadde alvorlig synssvekkelse, og 0,84 % var blinde.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler