Forside

Artikkel

Illustrasjon © Clara Terne

Digitoksin (C41H64O13) og digoksin (C41H64O14) er molekylært sett unektelig like, men digoksins ekstra OH-gruppe gjør at det skilles ut gjennom nyrene, til forskjell fra digitoksin, som metaboliseres i leveren. Dette gjør at digoksin har betydelig kortere halveringstid enn søstermolekylet (1,5–2 versus 4–9 døgn). Da «hele befolkningen» skulle bytte fra det ene legemiddelet til det andre, fikk slike farmakokinetiske forskjeller alvorlige følger.

Anbefalte artikler