()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En norsk pilotstudie tyder på at mikrobiota fra avføring kan ha like god effekt som antibiotika mot C. difficile-infeksjon.

  Stipendiat og førsteforfatter Frederik Emil Juul (til venstre) og prosjektleder og lege Kjetil Kjeldstad Garborg ved Oslo…
  Stipendiat og førsteforfatter Frederik Emil Juul (til venstre) og prosjektleder og lege Kjetil Kjeldstad Garborg ved Oslo universitetssykehus. Foto: Anita Aalby/Universitetet i Oslo

  Clostridium difficile-infeksjon er en alvorlig tarmsykdom som utløses av antibiotikabehandling mot andre infeksjoner. Standardbehandling er bruk av andre antibiotika, noe som opprettholder den oppståtte dysbiosen. For noen år siden ble det vist at såkalt fekal mikrobiotatransplantasjon kan ha god effekt ved residiverende sykdom (1).

  I en åpen intervensjonsstudie som nylig er publisert i The New England Journal of Medicine (2), ble 20 pasienter med førstegangsinfeksjon med C. difficile ved seks norske sykehus randomisert til engangsbehandling med et mikrobiotaprodukt fra avføring, gitt som klyster, eller standard antibiotikabehandling med metronidazol. Primærendepunktet var klinisk helbredelse uten tilbakefall innen 70 dager. Syv av ni pasienter i mikrobiotagruppen ble friske, mot fem av 11 i antibiotikagruppen.

  Pilotstudien ble publisert i New England Journal of Medicine i juni 2018.
  Pilotstudien ble publisert i New England Journal of Medicine i juni 2018.

  – Denne pilotstudien indikerer at mikrobiota kan erstatte antibiotika som førstelinjebehandling ved C.difficile-infeksjoner, sier Frederik Emil Juul, som er lege og stipendiat ved Gruppe for klinisk effektforskning ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

  Forskningsgruppen planlegger nå en større studie for å bekreftene funnene. Pasientrekrutteringen starter høsten 2018. Mikrobiotaproduktet i studien kommer fra en frisk givers avføringsdonasjon i 1995, hvorfra mikrobene senere er blitt kultivert in vitro.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media