Jon Lekven

Minneord
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Professor Jon Lekven gikk bort 16. juni 2018, 77 år gammel, etter lengre tids sykdom. Lekven var dosent i eksperimentell kirurgi ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen fra 1978 og professor fra 1984 til han gikk av for aldersgrensen i 2011. Han hadde sin doktorgrad fra Institutt for eksperimentell medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo i 1975 og etter dette et forskningsopphold i USA. Lekven hadde viktige og byggende oppgaver innen eksperimentell kirurgi og sitt eget forskningsfelt som var hjertefysiologi og patofysiologi og bygget opp et bærekraftig miljø rundt dette ved Kirurgisk institutt. Lekven var også sentral i etableringen av Vivarium og Felles forskningssenter ved Det medisinske fakultet.

  Lekven påtok seg mange verv og oppgaver, også nasjonalt. Han var dekan i perioden 1993–99 og prodekan før dette. En sentral oppgave i denne tiden var utbygging av den kliniske legeutdanningen ved sykehus på hele Vestlandet. Han startet også, sammen med sin dekankollega i Tromsø, utdanning av leger fra Botswana i Bergen og Tromsø. Han var engasjert i dette arbeidet også lenge etter sin dekanperiode.

  Lekven var dekan i en tid da studenttallet på medisinstudiet økte, og det var gjentatte utredninger omkring universitetstilskuddet til forskning og utdanning. Lekven hadde sentrale posisjoner dette arbeidet ved innføringen av helseforetaksreformen. Lekven ledet Regional etisk komite Vest gjennom flere år og var styremedlem i det første styret i Helse Vest. Han deltok i mange nasjonale utvalg i Nasjonalforeningen, Norges forskningsråd og Helsetilsynets fagråd for høyspesialisert medisin. Visjonær institusjonsbygging og samarbeid mellom institusjoner var sentrale tema og er det som først og fremst står igjen etter hans lange arbeidsdag ved Universitetet i Bergen.

  Lekven var en dyktig medarbeider og inspirerende mentor. Han mottok Ole Storsteins Pris for Kardiologisk Forskning fra Universitetet i Oslo, Søren Falch og øienlæge Sigurd Falchs pris for fremragende lederskap i medisinsk forskning fra Universitetet i Bergen og Orkidéprisen fra Den norske legeforening for sitt arbeid. Lekven ble i 2011 Ridder av 1. klasse av St. Olavs orden.

  Mye av Lekvens arbeid har vært nybrottsarbeid der han søkte etter muligheter og løsninger, heller enn å gå kjente stier. Han likte dette og tydeligvis også i båten der han brakte mye fritid sammen med familien. Da familien ble konsultert om hva som kunne være en passende påskjønnelse etter en lang dekanperiode, kom svaret kontant: «Han trenger sjøkart.»

  Vi er mange som har gode minner fra samarbeidet med ham. Vi lyser fred over hans minne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media