Bruk av ledesonde kan forenkle intubasjon

Petter Morten Pettersen Om forfatteren
Artikkel

Bruk av ledesonde kan gjøre intubasjon av pasienter enklere, ifølge en amerikansk studie, men funnene er ikke direkte overførbare til norske forhold.

Illustrasjonsfoto: ivstiv/iStock

Intubasjon utføres rutinemessig hos pasienter med truet luftvei, enten pga. narkose, sykdom eller skade. Det er uklart om bruk av ledesonde (på engelsk: bougie) kan gjøre det lettere å plassere en endotrakealtube riktig.

I en studie ved et sykehus i USA ble 757 voksne pasienter intubert i et akuttmottak enten pga. pustestans, pustevansker eller for å sikre fri luftvei (1). Pasientene ble randomisert til bruk av ledesonde (n = 381) eller mandreng (n = 376). Omtrent halvparten av pasientene i begge grupper ble intubert under veiledning av videolaryngoskop.

Bruk av ledesonde ga en signifikant høyere suksessrate ved førstegangs intubasjonsforsøk sammenlignet med bruk av mandreng (henholdsvis 98 % og 87 %; 95 % KI for differanse 7–14). Det samme gjaldt for pasienter med antatt vanskelig intuberbar luftvei (henholdsvis 96 % og 82 %; 95 % KI 8–20).

– Denne studien er ikke uten videre overførbar til norske forhold, sier Lars Marius Ytrebø, overlege og professor ved Anestesiavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge. Studien er utført ved ett enkelt akuttmottak, intubasjonene var i 98 % av tilfellene utført av leger i spesialisering i akuttmottaksmedisin, og legene kunne selv velge om de ville bruke videolaryngoskop eller utføre intubasjonen ved hjelp av direkte laryngoskopi. – I Norge har vi tradisjonelt intubert pasientene ved hjelp av direkte laryngoskopi og endotrakealtube med mandreng.

Ledesonde må gjerne brukes som førstevalg ved intubasjon av pasienter med vanskelig luftvei, men forutsetningen for å oppnå tilsvarende suksess som i denne studien fra USA, er at man har tilgang på videolaryngoskop. Slik er det ikke ved mange norske sykehus i dag, sier Ytrebø.

Anbefalte artikler