Godt i gang som desentralisert medisinstudent

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Høsten startet Ingrid Aune Bergstrøm opp som en av de første medisinstudentene på det desentraliserte studieløpet NTNU Link i Nord-Trøndelag.

LINK: Ingrid Aune Bergstrøm trives som desentralisert medisinstudent i Nord-Trøndelag. Foto: Øivind L. Boge

– Først var jeg litt i tvil fordi jeg synes medisinstudiet på NTNU i Trondheim er veldig bra. Jeg liker de tradisjonelle forelesningene, noe det blir mindre av på NTNU Link, men det er helt klart fordeler og ulemper med begge studiemodellene, sier Ingrid Aune Bergstrøm.

Helt ny studiemodell

Den desentraliserte utdanningen og den pedagogiske modellen «langsgående integrert klinisk tjeneste» (Link) er helt nytt i Norge. Studentene har de samme læringsmål og samme eksamener som de øvrige studentene ved NTNU. Alle går sammen i Trondheim de to første årene. Deretter tilbys 15 studenter på hvert kull å ta den siste delen av studiet i Nord-Trøndelag. Undervisningen skjer hovedsakelig på sykehusene og i kommunehelsetjenesten i Levanger og Namsos. Studentene må til Trondheim for å få undervisning i fag som nevrokirurgi, thoraxkirurgi og patologi da denne ekspertisen ikke finnes i Nord-Trøndelag.

Mye pasientkontakt

Studentene får tidlig mye ansvar og pasientkontakt. De lærer den kliniske medisinen ved å være en aktiv part i pasientenes sykdomsbehandling sammen med legene i sykehus og allmennpraksis.

– Læringskurven vår er bratt i starten. I løpet av fire uker skal vi innom nesten alle fagdisiplinene som man har på ett år i Trondheim, men til gjengjeld er vi som har søkt oss hit svært motiverte for denne studiemodellen, understreker hun.

Ordningen legger opp til at studentene i større grad står ansvarlige for å tilegne seg den teoretiske kunnskapen på egen hånd. I tillegg er det lagt opp til mye gruppeundervisning med veiledere.

– Vi følges opp tett. Vi møter veiledere så godt som hver eneste dag i studieløpet, så vi har god anledning til å diskutere det vi har lest på egenhånd med fagpersoner, sier hun.

– Jeg er fascinert av denne måten å studere medisin. Her lærer vi fagene over et lengre tidsperspektiv og ikke de ulike fagdisiplinene blokkvis. Vi blir stilt tydelige krav dag for dag, uke for uke og det liker jeg, påpeker Aune Bergstrøm.

Kan sikre rekruttering

– Vi er tatt imot på en fantastisk fin måte. Prosjektledere, studenter, leger, sykepleiere og andre forelesere som er med på å forme denne studiemodellen, er veldig engasjerte og ivrige på å få NTNU Link til å bli bra. Det er et fint utgangspunkt for oss som nå har startet på dette løpet, påpeker hun.

Ingrid Aune Bergstrøm tror dette studieopplegget kan være med på å sikre en god rekruttering av leger til Nord-Trøndelag.

– Selv kan jeg godt tenke meg å jobbe på Levanger sykehus i fremtiden, men til syvende og sist så er det jo hvilken spesialisering jeg tar som avgjør hvor jeg havner.

Anbefalte artikler