m2017/12★13
Minileder
Les i dette nummeret
Forside
Fra redaktøren
Leder
Kommentarer
Debatt
Doktoravhandlinger
Originalartikler
Noe å lære av
Medisinen i bilder
Medisin og tall
Intervju
Helse og jus
Mitt fagfelt
Legelivet
Gjesteskribent
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
PH.D.-Disputaser
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media