Sommer i ny drakt

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Det Tidsskriftet du nå holder i hendene, er nytt på flere måter. For det første har det helt ny design, slik redaksjonssjef Merete Holtermann skriver om i lederartikkelen på side 849. For det andre inneholder det nye sjangre og nye artikkelserier. Les for eksempel Eva Skovlunds lederartikkel om vår nye statistikkserie på side 852 og den innledende artikkelen i denne serien, Verdens første p-verdi, på side 897. Vår nye essaysjanger er også god langlesing for sommeren, se side 903.

For det tredje publiserer vi i dette nummeret for første gang i Tidsskriftets 136 år lange historie artikler kun på engelsk. Dette er de innledende bidragene i en serie som er et samarbeidsprosjekt mellom Tidsskriftet, Norad og Senter for global helse ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Artikkelserien vil omhandle et bredt spekter av temaer innen global helse, særlig knyttet til Norges langvarige rolle i dette helsearbeidet. Artiklene vil vekke oppmerksomhet i det internasjonale miljøet som arbeider med disse temaene både i Norge og i andre land. Det er derfor naturlig at de foreligger på engelsk, og vi er svært glade for å kunne publisere dem i Tidsskriftet. Les mer om serien i lederartikkelen på side 853.

Selv om sommeren står for døren, er vi i redaksjonen i full gang med å planlegge de neste utgavene. Vi gleder oss til å gi deg enda mer spennende lesestoff utover høsten. I mellomtiden ønsker vi deg en riktig god sommer!

Anbefalte artikler