Akademikerne fyller 20 år

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

200 000 medlemmer og 13 medlemsorganisasjoner gjør hovedsammenslutningen Akademikerne til en viktig stemme i samfunnsdebatten.

JUBILERER: Kari Sollien leder Akademikerne i jubileumsåret. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

– Den norske modellen – med Akademikerne som viktig part – er selve fundamentet for det mange tar for gitt: Trygge velferdsordninger, et arbeidsliv der de ansatte blir hørt – og der det er jobber til alle, sier Akademikernes leder Kari Sollien.

I oktober feirer Akademikerne at det er 20 år siden foreningen ble stiftet. Sollien er overbevist om at det i dag er viktigere enn noen gang å være medlem av en fagforening,

– Å være organisert er viktig for å lykkes i å bringe Norge videre. Og det er viktig for å gi trygghet til enkeltmenneskene i et arbeidsmarked som endrer seg i en fart som ingen av oss fullt ut kan se for oss konsekvensene av, sier hun.

– Trygghet i arbeidslivet er avgjørende for en vellykket og effektiv omstilling.

Sollien representerer 200 000 medlemmer med akademisk utdanning, arbeidstakere som besitter kompetanse og kunnskap som Norge er helt avhengig av i årene fremover.

– Vi tror på at ansatte som vet hvor skoen trykker, skal bli hørt i små og store beslutninger. Vi ønsker et fleksibelt arbeidsliv der trygge, felles avtaler sikrer forsvarlighet, sier hun.

Viktig fellesskap

Legeforeningens president Marit Hermansen var konstituert leder for Akademikerne i noen hektiske måneder høsten 2016. Hun ser stor verdi i akademikerfelleskapet.

– Jeg har helt siden jeg ble president ment at Legeforeningen skal delta aktivt i akademikerfellesskapet, og være med på å utvikle hovedorganisasjonen videre, sier hun.

– Akademikerne må ha som mål å synes godt i det arbeidspolitiske landskapet. Da må vi som medlemsforeninger løfte viktige problemstillinger inn i fellesskapet. Vi står sterkere sammen, noe sykehusstreiken i høst viste.

Hermansen understreker at alle Akademikernes medlemsforeninger må jobbe for å være relevante for morgendagens akademikere.

– Arbeidslivet er i endring. Kompetansekravene øker, og det er sikkert at vi kommer til å jobbe annerledes i fremtiden. Jeg mener likevel at vi har alle forutsetninger for å møte dette nye arbeidsmarkedet

Hun fremhever også den fagpolitiske siden av profesjonsorganisasjonene som viktige identitetsskapere og tror vi har mye å hente også på faglig samarbeid på tvers av foreningene.

– Vi må våge å tenke nytt og Akademikerne må utvikle gode allianser med de andre hovedsammenslutningene for både å forsvare, og utvikle, den norske modellen inn i det nye arbeidslivet. Det er slik vi kan få vekst og velferd også i framtida, sier Hermansen.

Les mer: www.akademikerne.no

Anbefalte artikler