Gjenvalg i viktige råd og utvalg

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Lederne i Rådet for legeetikk og Sykehjelp- og pensjonsordningen for leger (SOP) ble begge gjenvalgt med akklamasjon for fire nye år.

FIRE NYE ÅR: Hans Kristian Bakke (t.v) og Svein Aarseth ser frem til fire nye år som ledere av henholdsvis SOP og Rådet for legeetikk. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Svein Aarseth ser frem å lede Rådet for legeetikk enda en periode. Med seg får han Siri Brelin som nestleder samt Morten Andreas Horn, Tilde Broch Østborg og Thore Andre Henrichsen. Varamedlemmer er Jan-Henrik Opsahl og Elisabeth Swensen. Det nye rådet tiltrer fra 1. januar 2018.

Rådet for legeetikk er Legeforeningens sakkyndige organ i spørsmål vedrørende legeetikk, og rådet rådgir løpende overfor Legeforeningens sentrale organer og medlemmer. Rådet utreder også prinsipielle legeetiske spørsmål, samt behandler klager på leger fra pasienter og kolleger.

Hans Kristian Bakke har ledet SOP siden 2006. Det nye styret består foruten Bakke av nestleder Truls Disen, Anne Mathilde Hanstad og Arne Laudal Refsum. Varamedlemmer er Ove Andreas Mortensen (for Truls Disen), Åge Henning Andersen (for Anne Mathilde Hanstad) og Einar Hysing (for Arne Laudal Refsum). SOP ledes av et styre på fem medlemmer. Det femte medlemmet med varamedlem oppnevnes av staten, ved ansvarlig departement.

SOPs formål er å bidra til økonomisk sikring av medlemmene og deres familie ved arbeidsuførhet, alderdom og død, samt ved fravær fra egen praksis i forbindelse med sykdom, fødsel og adopsjon.

Anbefalte artikler