Les i dette nummeret

Artikkel

Forgiftet av alkohol, stoff eller legemiddel

Antall kontakter til legevakt pga. forgiftning har økt de siste årene, særlig blant unge kvinner. Det viser en gjennomgang av alle legevaktkontakter i perioden 2006-15. Økningen blant ungdom var i stor grad knyttet til helgefyll og overdose hos begge kjønn, mens legemiddelforgiftning var særlig utbredt blant unge kvinner. Blant små barn var det en sterk nedgang i antall kontakter, noe som bl.a. kan skyldes mer sikkerhetsbevisste foreldre og barnesikring av flasker og bokser.

Kjønn og autoimmun sykdom

Kvinner er mindre utsatt for infeksjonssykdommer enn menn, men blir oftere rammet av autoimmune sykdommer. Hvorfor? Noe av forklaringen er knyttet til X-kromosomet, som kvinner jo har to av, og som har mange gener knyttet til immunregulering. Men prisen er en økt tendens til utvikling av autoimmunitet.

Språk og tall

Språk er viktig. Språkkravene til leger utdannet i land utenfor EØS-området er dessverre blitt altfor lave. Det mener en lektor som i mange år underviste utenlandske leger i norsk. For leger utdannet i EØS-området er det i praksis opp til sykehusene og kommunene å avgjøre om de kan norsk godt nok. Svake krav til norskferdigheter er en risiko for pasientbehandlingen.

Tall er like viktig. Tall må tolkes. Tidsskriftet starter i dette nummer en ny spalte, Medisin og tall, med en beskrivelse av den mye brukte og omdiskuterte p-verdien. P-verdi dreier seg om sannsynlighet, ikke om sannhet.

Anbefalte artikler