Kompleks metode gjort tilgjengelig og forståelig

Shahram Shaygani Om forfatteren
Artikkel

Glen O. Gabbard

Langtids psykodynamisk psykoterapi - en grunnbok

247 s, tab, ill. Tønsberg: Orage Forlag, 2016. Pris NOK 349

ISBN: ISBN 978-82-8343-241-1

Forskning gir empirisk støtte for at psykodynamisk psykoterapi har effekt. I tillegg er det vist at effekten øker etter avsluttet behandling. Både ut fra klinisk erfaring og støtte fra forskning vet vi at psykodynamisk langtidspsykoterapi er ypperlig behandling for pasienter med sammensatte psykiatriske lidelser, også for dem med personlighetsforstyrrelse. Hensikten med terapien er ikke bare symptomlettelse, også de «grunnleggende sannhetene om hva det vil si å være et menneske - de unngåelige konfliktene i forhold, ens manglende evne til å kontrollere ytre hendelser, det faktum at kjærlighet er uløselig knyttet til hat, og den viktige evnen til å kunne sørge som ledsager hver utviklingsfase av det voksne liv».

For mange som starter spesialistutdanning i psykiatri kan psykodynamisk teori og behandling virker vanskelig, til dels skremmende. Teorien, som er nær knyttet til psykoanalytisk teori, er kompleks og har mange vanskelige begreper. De som underviser og skriver om psykodynamisk behandling vet at utfordringen ligger i det å formidle et komplekst stoff på en pedagogisk måte uten at det mister sin kompleksitet og faglige tyngde.

Glen O. Gabbard, professor i psykiatri og psykoanalytiker, mestrer denne oppgaven på en glimrende måte. I boken beskrives en kompleks psykoterapimetode på en tilgjengelig og forståelig måte.

I denne utgaven har Gabbard, som for øvrig er svært interessert i film, benyttet seg av visuelle kliniske vignetter som kan ses på nettet via en medfølgende QR-kode og en internettadresse. Disse kommer i tillegg til skriftlige kliniske vignetter og kan hjelpe leseren til bedre å forstå komplekse interpersonlige fenomener som dukker opp innenfor en psykodynamisk terapiramme.

I 11 kapitler gjennomgås alle de sentrale aspektene ved en langtids psykodynamisk psykoterapi, fra start til avslutning. Psykiater Henning Huneide har gjort en god oversettelse og har dermed gjort denne viktige boken tilgjengelig for norske lesere.

Den kan anbefales for leger i spesialisering i psykiatri og i rus- og avhengighetsmedisin, men også for kliniske veiledere og psykoterapiveiledere.

Anbefalte artikler