Alle trenger litt støtte iblant

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har et stort ansvar for å romme hele legefellesskapet.

Jeg var nylig på kullfest i Legenes hus i Bergen, 30 år etter at jeg startet på medisinstudiet. 66 av oss møtte forventningsfullt fram med navneskilt som kompensasjon for alt som var forandret.

Det var et hyggelig møte med fortiden, med gamle venner, med kolleger og med selve livet. Arrangementskomiteen hadde lagt ned stor innsats for at alle skulle føle seg velkommen og bidro til at jeg sitter igjen med følelsen av å være del av et godt fellesskap. Studietida, om det så var på 80-tallet eller i dette århundrede, er inngangen til dette fellesskapet. Vi har valgt vidt forskjellige karriereveier. Vi fortalte om forskjellige familieforhold, fritidsinteresser, sykehistorier, gleder og sorger, men vi hadde noe felles.

Hva er limet i dette fellesskapet? Disse viktige, formende årene i starten på voksenlivet har gitt oss verdier og opplevelser som preger oss for resten av livet. Etter hvert gir yrket vi har valgt også felles vokabular, identitet og erfaring. Leger har sterk identitet knyttet til både egen spesialitet og selve legegjerningen. Dette engasjementet tar vi med oss inn i Legeforeningen. Derfor er arbeidet med ny spesialitetsstruktur som vi nå står midt oppi, så viktig for oss; Høy kvalitet på spesialistutdanningen gir god pasientbehandling – som igjen er viktig for at leger trives på jobb. Arbeidsforhold og rammevilkår ivaretas gjennom tillitsvalgtapparatet. For de fleste går dette upåaktet hen. Men de siste årene har medlemmer opplevd at arbeidslivet blir tøffere og konfliktene flere. Da er støtten gjennom fellesskapet og lokale tillitsvalgte viktig. Legeforeningen kan også gi direkte juridisk støtte når det blir værhardt; alt fra enkle spørsmål på vakttelefonen til økonomisk støtte ved ekstern juridisk bistand i rettssaker.

Legeforeningen har også andre viktige støttetilbud når livet butter. I hvert fylke er det en egen støttekollegaordning. Her kan leger og studenter søke råd gjennom fortrolig samtale med erfarne kolleger som er oppnevnt av lokalforeningene. Det er ikke helsehjelp, men rådgiving i saker som oppleves som belastende. Det finnes også en egen lege-for-lege ordning. Av og til er det ikke så enkelt å være pasient. Denne ordningen gjør det lettere for leger å få god hjelp fra kolleger som er vant til å ha leger som pasienter. Villa Sana ved Modum Bad kan tilby kursopphold for å gi en tenkepause og distanse til de påkjenninger som legelivet gir.

Leger tilhører den privilegerte delen av befolkningen. Likevel viste kullfesten meg at livet i perioder byr på utfordringer for de fleste av oss. Da er flokken god å ha. Denne regntunge kvelden i Bergen ble en bekreftelse på et omsorgsfullt fellesskap. Alle hadde møtt livets utfordringer, og alle var vi kanskje enda mer undrende og ydmyke enn da vi satt på første kjemiforelesning i 1985 og druknet i formler og manglende tilhørighet.

Legeforeningen har et stort ansvar for å romme dette fellesskapet.

Riktig god sommer!

Anbefalte artikler