Priser og stipend til leger og forskere

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen delte ut en rekke priser til leger og forskere på landsstyremøtet. For første gang fikk en lege i primærhelsetjenesten lederprisen.

GLADE PRISVINNERE: Fra v. Gunhild Elise Kolberg Dalen (VAP), Peder Langeland Myhre, Marianne S. Kvamsdahl (VAP), Marie Thoresen, Marit Hermansen, Espen Storeheier, Jon Helle, Nicolas Øyane (SKIL), Ellen Rygh og Brigitte Michelsen. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

– Hjertelig takk for prisen. Det var overraskende og hyggelig. Jeg har jobbet med samhandlingsreformen og har stor tro på samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, sa Espen Storeheier da han mottok lederprisen.

Storeheier leder Rakkestad legesenter og er også kommuneoverlege i seksjon medisinske tjenester i Fredrikstad kommune, med ansvar for KAD (kommunale akutte døgnplasser) og legevakt. Som legevaktoverlege har han det faglige ansvaret i Fredrikstad og Hvaler legevakt.

Kvalitetspriser, forskerpris og reisestipend

Marie Spångberg-prisen fra fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats, Legeforeningens kvalitetspriser for primær- og spesialisthelsetjenesten, pris for forebyggende medisin samt studie- og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvold fond, ble delt ut.

Cand.med og PhD-kandidat Brigitte Michelsen fikk Marie Spångberg-prisen for artikkelen Discordance between tender and swollen joint count as well as patient’s and evaluator’s global assessment may reduce likelihood of remission in patients with rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis: data from the prospective multicentre NOR-DMARD-study. Artikkelen er publisert i Ann Rheum Dis. 2016 Apr; 76(4):708-711. Studien bidrar til kunnskap om hvordan pasient og lege bør samarbeide ved oppstarten av en medikamentell behandling for å øke nytten og tar opp forhold som har økende betydning for utviklingen av et brukerorientert helsevesen.

SKIL (Senter for kvalitet i legekontor) fikk kvalitetspris for primærhelsetjenesten. SKIL har utviklet en kvalitetsmodell for allmennpraksis som består av følgende tre sentrale elementer: Digitale verktøy for oversikt over egen praksis (ved uttrekk fra pasientjournalsystemet), kunnskap om kvalitetsforbedring og organisering av arenaer for refleksjon over resultatene. Prisen ble tildelt for arbeid som har til formål å heve kvaliteten på tjenestene med vekt på pasientfokus.

Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten gikk til VAP – Veileder i akuttpsykiatri. Veilederen gir råd om god praksis i konkrete behandlingssituasjoner og er utviklet med ønske om å samle det akuttpsykiatriske fagfeltet med vekt på at informasjon skal være kortfattet og kunnskapsbasert. I 2016 kom veilederen som app.

Legeforeningens pris for forebyggende medisin ble gitt til forfatterne av artikkelen Bruk av snus og røyketobakk hos gravide i Agder, publisert i Tidsskrift for Den Norske legeforening nr. 16/2016. Forfatterne Ellen Rygh, Frode Gallefoss og Harald Reiso har kartlagt bruk av snus og røyketobakk blant over 10 000 gravide kvinner i Agder basert på opplysninger i elektronisk fødejournal. Studien er den første som kartlegger bruk av snus blant gravide i Norge.

Spesialist i indremedisin og universitetslektor ved NTNU, Marie Thoresen (36), og postdoc-stipendiat ved medisinsk avdeling Ahus, Peder Langeland Myhre (32), mottok studie- og reisestipend.

Anbefalte artikler