Her er Legeforeningens nye sentralstyre

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Landsstyret har valgt nytt sentralstyre. Med seg får presidenten representanter fra overlegene, allmennlegene, yngre leger, samfunnsmedisin og medisinstudentene.

GLEDER SEG TIL Å TA FATT: Fra v.: Eivind Valestrand, Tom Ole Øren, Anja Fog Heen, Ole Johan Bakke, Marit Hermansen, Christer Mjåset, Anne Karin Rime, Jon Helle og Kirsten Rokstad. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Marit Hermansen takket for den fornyede tilliten.

– Jeg gleder meg til å brette opp ermene med et nytt sentralstyre. Tusen takk, sa en glad Hermansen.

Christer Mjåset ble kort tid senere valgt som ny visepresident, også han ved akklamasjon.

– Jeg har to hektiske år bak meg og det har vært et stort privilegium. Takk for tilliten, jeg ser frem til fortsatt å gjøre en innsats for dere, sa Mjåset.

Marit Hermansen sier at det å bli valgt av et enstemmig landsstyre er en stor tillitserklæring.

– Jeg er lykkelig, og jeg er veldig klar for de oppgavene som nå står foran oss. Jeg skal lede dette dyktige nye sentralstyret, og det vi skal gjøre nå er å sette sammen noen satsingsområder. Mitt arbeid er å lede dette teamet framover og sørge for at Legeforeningen fortsatt er en tydelig, og synlig premissleverandør i helsepolitikken.

Eivind Valestrand er leder i Norsk medisinstudentforening og representerer de kommende legene.

– En viktig sak jeg tar med meg inn i sentralstyret er arbeidsvilkår for unge leger. Vi trenger flere lisensstillinger og vi trenger gode ansettelsesprosesser. Det er en sak som vil være i fokus, sier han.

Kirsten Rokstad representerer en av to nyvalgte representanter fra allmennlegene. Hun vil ha et sterkt fokus på ledelse og er også opptatt av rekruttering. Overlegeforeningens Anne Karin Rime er også opptatt av god faglig ledelse i sykehus og i kommunehelsetjenesten, samt at alle leger i sykehus får gode arbeidsforhold slik at pasientene får best mulig behandling.

Det nye sentralstyret består i tillegg til president Marit Hermansen og visepresident Christer Mjåset (Yngre legers forening) av Ole Johan Bakke, styremedlem i Leger i samfunnsmedisinsk arbeid, Anja Fog Heen, styremedlem i Yngre legers forening, Jon Helle, leder i Overlegeforeningen, Anne Karin Rime, nestleder i Overlegeforeningen (ny), Kirsten Rokstad, styremedlem i Allmennlegeforeningen (ny), Eivind Valestrand, leder i Norsk medisinstudentforening (ny) og Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen (ny).

Varamedlemmer er, i nummerert rekkefølge: Kjetil Karlsen, styremedlem i Overlegeforeningen, Kristin Kornelia Utne, styremedlem i Yngre legers forening og Agnethe Lund, Norsk gynekologisk forening.

Det nye sentralstyret overtar 1. september 2017

Anbefalte artikler