Minileder

Are Brean

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Geir Wenberg Jacobsen

Brev til redaktøren

Jeanette Bjørke-Bertheussen
Melissa Authén Weibell
Gunnar Grøstad Johnson

Kommentar og debatt

Fra andre tidsskrifter

Ketil Slagstad
Petter Morten Pettersen

Verdens helse

Intervju

Originalartikkel

Henning Onarheim
Ragnvald Ljones Brekke
Anne Berit Guttormsen

Klinisk oversikt

Till Uhlig
Tron Eskild
Hilde Berner Hammer
Bjørn Helge Østerås
Kristin Jensen
Hilde Kjernlie Andersen
Anne Catrine T. Martinsen

Medisinen i bilder

Syed Mohammad Husain Rizvi
Jon Anders Halvorsen
Per Helsing

Noe å lære av

Sverre Myren-Svelstad
Tore Wergeland Meisingset
Kristin Wesnes
Geir Christian Enli Mordal
Clara Hammarström
Tina Namtvedt

Kronikk

Katerini T. Storeng
Bente Brannsether
Mathieu Roelants
Robert Bjerknes
Pétur Benedikt Júlíusson

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Åslaug Flo

Anmeldelser

Thomas Hylland Eriksen

Legelivet

Olaf Gjerløw Aasland
Jon Kanter
Øystein Melbø Christiansen
Pål-Dag Line

Aktuelt i foreningen

Julie Kalveland
Pétur Benedikt Júlíusson

Gjesteskribent