m2016/21
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Kommentar og debatt
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Klinisk oversikt
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Kronikk
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Anmeldelser
Legelivet

Minneord

Aktuelt i foreningen
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media