Deprimert av p-piller?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en ny studie har forskere påvist sammenheng mellom bruk av hormonelle prevensjonsmidler og depresjon.

  Illustrasjon: Science Photo Library
  Illustrasjon: Science Photo Library

  Flere studier tyder på at hormonelle prevensjonsmidler kan øke risikoen for utvikling av depresjon. I en ny dansk studie ble rundt én million kvinner i alderen 15 – 34 år fulgt i over 14 år fra 2000 (1). Dataene ble så koblet med det nasjonale reseptregisteret.

  Bruk av kombinasjons-p-piller ga økt risiko for bruk av antidepressiver sammenlignet med dem som ikke brukte slike piller (rateratio 1,23; 95 % KI 1,22 – 1,25). Det samme gjaldt for bruk av progestinpiller, p-plaster (norgestrolmin), p-ring (etonogestrel) og hormonspiral (levonorgestrel). For alle brukere av hormonelle prevensjonsmidler sett under ett var insidensen («crude incidence rate») for førstegangs bruk av antidepressiver 2,2 per 100 personår, mens den for ikke-brukere var 1,7.

  – Dette er en stor og pålitelig studie, sier Marius Johansen, medisinsk ansvarlig lege ved Sex og samfunn, landets største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. – Vi har lenge visst at depresjon er en bivirkning av enkelte typer hormonell prevensjon, men det har vært vanskelig å fastslå en kausal sammenheng. Men jeg kunne ønsket meg en kontrollgruppe med kvinner som brukte kobberspiral, sier Johansen, som mener det blir feil å sette de forskjellige prevensjonsmidlene opp mot hverandre for å sammenligne hvilke som har høyest risiko for bivirkninger.

  – I studien var risikoen for depresjon hos kvinnene som brukte hormonspiral høyere enn hos dem som brukte gestagenpiller eller vanlige p-piller. Det gir ikke mening rent farmakologisk, siden hormonkonsentrasjonen i blodet ved bruk av hormonspiral er en brøkdel av den man ser ved bruk av gestagenpiller, sier Johansen, som mener det kan ha vært metodiske forhold ved studien som gjør den vanskelig å fortolke.

  – Valg av prevensjonsmiddel må alltid baseres på en totalvurdering som må gjøres i samråd med kvinnen. På Sex og samfunn hører vi altfor ofte historier om kvinner som er blitt avfeid av legen om at det må være andre ting i livet som gjør dem deprimerte eller gjør at de mister sexlysten, fordi forskning ikke kan bevise en slik sammenheng, sier Johansen. Han understreker at kvinner må få god informasjon om mulige bivirkninger før de starter med hormonell prevensjon.

  – Det er viktig å presisere at de aller fleste som bruker hormonell prevensjon ikke blir deprimerte, sier Johansen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media